Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor bavi se:

– Izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva
– Izgradnjom i rekonstrukcijom mostova
– Izgradnjom i rekonstrukcijom objekata visokogradnje
– Izgradnjom objekata vodosnabdijevanja
– Izgradnjom objekata fekalne i atmosferske kanalizacije
– Proizvodnjom betona i asfalta (proizvodni pogoni su opremljeni opremom za praćenje i kontrolu kvaliteta)

U oblasti niskogradnje bavimo se izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem (kako u ljetnjem, tako i u zimskom periodu) magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, kao i autoputeva na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona.

Zemljani radovi, izgradnja novih puteva, rehabilitacija postojećih, izgradnja mostova, izgradnja tunela, asfaltiranje puteva, izgradnja aerodromskih pista, biciklističkih staza usluge su koje nudi preduzeće Prijedorputevi a.d.

Obučeni kadrovi i potrebna mehanizacija omogućavaju nam kvalitetno izvođenje radova na zadovoljstvo naših klijenata. Posjedujemo svu potrebnu mehanizaciju i mašine za obavljanje ove zahtjevne delatnosti, kao i sopstvene proizvodne kapacitete (asfaltnu bazu, betonaru, kamenolome).

Na području hidrogradnje „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor su stručno i tehnološki osposobljeni za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji: nasipa, vodozahvata, kanala za navodnjavanje, kanalizacionih i vodovodnih mreža (cjevovoda), nadzemnih i podzemnih cjevovoda, dovodnih hidrotehničkih tunela, pumpnih stanica, rezervoara, prečistača otpadnih voda, te na taj način blagovremeno i kvalitetno ispunjavamo sve zahtjeve kako domaćeg, tako i inostranog tržišta.

Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor u oblasti visokogradnje izvodi sledeće radove:

– Izgradnja svih vrsta stambenih, poslovnih, industrijskih i javnih objekata;
– Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekata;
– Izgradnja različitih komunalnih objekata;
– Betonski radovi;
– Zidarski radovi;
– Građevinsko – zanatski radovi;
– Završni radovi.

U cilju kvalitetnog izvođenja radova preduzeće “Prijedorputevi” a.d. Prijedor naročitu pažnju je posvetilo permanentnoj kontroli kvaliteta materijala i ugradnje. U tom cilju zaključen je ugovor sa Institutom za građevinarstvo IG – Banja Luka o poslovno tehničkoj saradnji. Sva ispitivanja, prethodna i tekuća, vrše se u labaratoriji Instituta pod nadzorom ovlaštenih stručnjaka instituta u skladu sa važećim propisima u građevinarstvu. Takođe, preduzeće posjeduje i vlastitu labaratorijsku opremu za tekuća ispitivanja.

Zahvaljuljući navedenom načinu rada u preduzeću “Prijedorputevi” a.d. Prijedor uspješno je proveden postupak certifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004.