Ogranak Prijedorputevi B Beograd je osnovan u Beogradu 24.05.2013. godine od strane Prijedorputeva a.d., Prijedor kao stalna poslovna jedinica sa ciljem realizacije građevinskih infrastrukturnih projetaka iz oblasti niskogradnje u Republici Srbiji.

Od svog osnivanja do danas Ogrank je bio ili je još uvijek uključen u realizaciju značajnih kapitalnih infrastrukturnih građevinskih projekata od kojih izdvajamo:

a) Projekat izgradnje deonice autoputa E75 na Koridoru 10, podionica Caričina dolina – tunel Manajle ukupne dužine 6,75 km, finansiran od strane Evropske investicione banke (EIB),
b) Rehabilitacija mreže drenažnih kanala u Obrenovcu i Surčinu i Hitni radovi na zaštiti šire oblasti Svilajnca od poplava reke Resave i njenih pritoka koji se finsnsiraju od strane Austrijske razvojne agencije (ADA)
c) Izgradnji objekata hidroelektrane Crveni breg, reka Nišava, opština Bela Palanka koji se realizuje kroz privatno investiciono ulaganje.