Preduzeće Prijedorputevi a.d. Prijedor osnovano je prije više od 50 godina kao dio preduzeća za održavanje i zaštitu puteva u Banja Luci i od tada je promijenilo razne oblike organizovanja. Od 1990 godine posluje kao Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedor, a od 1995.g. kao Osnovno državno preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi Prijedor.

Transformacija državnog kapitala je registrovana u Osnovnom sudu Banja Luka 12.10.2002.g. i od tada društvo posluje pod nazivom Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi a.d. Prijedor. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj. 071-0-Reg-07-001724 od 01.11.2007. godine registrovana je promjena naziva Društva u Preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva Prijedorputevi a.d. Prijedor.

 

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-13-001904 od 01.10.2013.g. upisana je promjena naziva Društva te od tada njegov naziv glasi Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ akcionarsko društvo Prijedor.

Organi Društva su:

• Skupština akcionara, kao organ vlasnika,
• Upravni odbor, kao organ upravljanja,
• Izvršni odbor, kao organ poslovođenja,
• Direktor, kao predsjednik Izvršnog odbora

Osnovna djelatnost preduzeća je izgradnja, održavanje i zaštita svih vrsta drumskih saobraćajnica (autoputevi, magistralni i regionalni putevi i dr.), proizvodnja i prodaja kamenih agregata, proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta i betona, postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te ostali poslovi iz oblasti niskogradnje.

Naziv: Preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor
Organizacioni oblik: akcionarsko društvo
Adresa: 27. Juna 17., 79101 Prijedor, Republika Srpska/BiH
Šifra osnovne djelatnosti: 42.11 – izgradnja puteva i autoputeva
Broj reg. upisa: 1-232-00 Osnovni sud Banja Luka
Matični broj: 1128205
JIB: 4400679810009
PDV broj: 400679810009
Upisani kapital: 10.460.380 KM
Direktor: Radenko Crnogorac