Licence:

– Izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje
– Izvođenje građevinskih radova na objektima niskogradnje
– Izvođenje građevinskih radova na objektima hidrogranje
– Izvođenje dijela građevinskih radova elektro faze, instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja
– Izvođenje dijela građevinskih radova mašinske faze, oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije

Završeni projekti:

Izgradnja zamjenskog mosta u Čelincu
– Izgradnja saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, na lokaciji starog mosta br. 550, na putu R474, Gornja Vijaka 2- Razboj
Izrada mosta preko izmještenog regionalnog puta R405a, Omarska – Gradina
Izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge i mag. puta M4 Prijedor-Novi Grad u naseljima Pećani i Donja Puharska sa pristupnim saobraćajnicama
Sprovođenje zaštite od poplava u opštinama Rogatica, Pale i Novi Grad
– Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi, Grad Prijedor
– Redovno zimsko održavanje magistralnih i regionalnih puteva i objekata, Oblast br. 1 i radovi po Nalogu
Izgradnja objekta za naplatu posebne naplate za upotrebu dionice autoputa E-661, Gradiška – Banja Luka, naplatna stanica „Jakupovci“
Redovno i zimsko održavanje autoputa i pripadajućih objekata na dionici Gradiška – Banja Luka 2014/2015
Izgradnja mosta br. 409 preko rijeke Vrbas u Karanovcu
Projektovanje i izgradnja pristupnih lokalnih puteva u sklopu hidroelektrane Ulog
– Izvođenje zemljanih radova na objektu autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Prnjavor – Doboj
Izgradnja spomen česme na Jerezi u Prijedoru
Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane u Sanskom Mostu i prilaznih saobraćajnica
Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane na Urijama u Prijedoru – I faza
– Put i most na lokalitetu Jagodnjak na području opštine Novi Grad
Obilaznica Prijedor, veza M-4 i M-15, raskršće kod Jugobanke Prijedor – rekonstrukcija raskršća kod Satka, izgradnja kružnog rasrkšća kod Jugobanke i rehabilitacija M-15 od Tešinića do mosta na Sani
– Asfaltiranje puteva na području opštine Prijedor u 2010 godini
– Rehabilitacija puta Potkozara – Čajniče – Metaljka R448
– Izgradnja gradske saobraćajnice u ulici Ilije Garašanina u Banja Luci
– Izgradnja puta R-404a Arapuša – Budimlić Japra
– Izvođenje građevinskih radova na vodosnabdjevanju Prijedora
– Rehabilitacija puta M15 Prijedor – Koprivna
– Naplatna stanica ”Granica” na lokalnom putu Meljine – Petijevići
– Rekonstrukcija lokalnog puta Sitnica – Petijevići
– Parterno uređenje i instalacije ulice Kralja Petra I Oslobodioca (faza I i II)
Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni Celpak
Izgradnja novog mosta preko rijeke Vrbas – Zeleni most

Projekti u toku:

– Redovno i zimsko održavanje autoputa i pripadajućih objekata na dionici Gradiška-Banja Luka
– Redovno i zimsko odr. mag. i reg. puteva i objekata, Oblast br.1
– Izvođenje zemljanih radova na objektu autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor
Rekonstrukcija i sanacija gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže opština Kotor Varoš
– Sprovođenje zaštite od poplava u opštinama Kozarska Dubica i Bijeljina
Izgradnja autoputa E75, dionica: Caričina Dolina-Vladičin Han, LOT 5 – Put i mostovi na poddionici Caričina Dolina – Tunel Manajle
– Izgradnja mosta preko rijeke Vrbanje, Grad Banja Luka
– Rehabilitacija Una nasipa u području Koz. Dubice, uključujući rekonstrukciju kejskog zida i rehab. krune zemljanog nasipa
– Sanacija klizišta, Opština Kozarska Dubica
– Sanacija lokalnih puteva, Opština Kostajnica
– Sanacija lokalnih puteva, Opština Novi Grad
Izgradnja mjera zaštite od poplava u Tesliću i Kostajnici – TG 17
– Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta u gradu Prijedor (50 stanova)
– Izgradnja nadstrešnice na graničnom prelazu Gradiška
Izgradnja mjera zaštite od poplava u Kozarskoj Dubici i Bijeljini (TG7)
Izgradnja objekta „Mala hidroelektrana Crveni breg“
Hitni radovi na zaštiti šire oblasti Svilajnca od poplava reke Resave i njenih pritoka