Projekat izgradnje mjera zaštite od poplava u Tesliću i Kostajnici TG 17 sastoji se od dvije komponente:

  • Unapređenje glavnog kolektorskog kanala potoka Tavija, Kostajnica (glavni kolektor kanal u Kostajnici (potok Tavija) treba regulisati u cilju zaštite od poplava oko 100 kuća i nekoliko poslovnih zgrada u blizini. Potok Tavija će biti regulisan na ukupnoj dužini od 799 metara)
  • Obaloutvrda na rijeci Usori, Teslić (cilj ove komponente je da izvrši sanaciju/regulaciju rijeke velike Ukrine u Tesliću, kako bi se pružila efikasna zaštita od poplava. Projekat obuhvata regulaciju rijeke Usore, odnosno zaštitu obaloutvrde desne obale u dužini 210 m. Zaštita obaloutvrde lijeve obale dužine 550 m, rekonstrukciju kaskade.)

Investitor: JU „Vode Srpske“, Miloša Obilića 51, Bijeljina
Izvođač: „Prijedorputevi“a.d. Prijedor, 27. juni broj 17, Prijedor