Prijedorputevi a.d. Prijedor

Adresa:
27. juni br 17
79 000 Prijedor

e-mail:
prijedorputevi@fortisgroup.ba

Centrala:
+387 52 233 117
+387 52 232 027

Faks:
+387 52 233 917

Tehnička služba:
+387 52 232 550

Finansijska služba:
+387 52 232 193

Komercijalna služba:
tel: +387 52 240 881
fax: +387 52 231 947

Prodajna služba:
tel: +387 65 856 026

Asfaltna baza Kamičani:
tel: +387 52 303 052

Kamenolom Bekići, Svodna:
+387 52 776 455