Projekat izgradnje objekta: „Mala hidroelektrana Crveni breg“
Investitor: „Mams Energija“ d.o.o. Beograd
Izvođač radova: Konzorcijum „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor i „Vodoprivreda“ a.d. Smederevska Palanksa
Datum početka radova: 20.04.2018.
Datum završetka: 20.10.2019.