Izgradnja mjera zaštite od poplava u Kozarskoj Dubici i Bijeljini (TG7)

– Nadvišenje savskog nasipa na području Kozarske Dubice
– Zaštita obale rijeke Save, Dubička Ravan
– Nadvišenje savskog nasipa, lokacija Domuz Skela, Semberija

Investitor: Javna ustanova „Vode Srpske“
Izvođač: „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor