Projekat „Hitni radovi na zaštiti šire oblasti Svilajnca od poplava reke Resave i njenih pritoka“ finansira ADA (Austriska agencija za razvoj).
Investitor: JU „Srbija Vode“
Projekat je počeo 01.08.2017. a rok za završetak radova je 30.04.2019. godine.
Izvodjač je konzorcijum firmi Prijedor putevi AD Prijedor i Vodoprivreda AD Smederevska Palanka.
Projekat je podeljen na 3 sekcije.
Sekcija 1 je regulacija korita reke u duzini od 1700 m do ušća u Veliku Moravu.
Sekcija 2 je regulacija korita reke kroz sam grad
Sekcija 3 je izgradnja odbranbenih nasipa koji štite grad od poplava.