Projekat rađen u 2014. godini, finansiran od strane JP Putevi RS d.o.o. Banja Luka.

Izvođač radova je privredno društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor.

Izgradnja nadvožnjaka vršena je u 5 faza i to: građevinski dio – nadvožnjak; građevinski dio – saobraćajnica; hidrotehnička faza; saobraćajna faza; elektro faza.

Nadvožnjak je dužine 155m, širine 12m.

Visina nadvožnjaka iznad magistralnog puta je 7m.