Projekat rađen u 2015. godini, finansiran od strane JU Vode Srpske.

Izvođač radova je privredno društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor.

Izvođenje radova teklo je u nekoliko faza i to: zemljani radovi, rehabilitacija riječnog korita, betonski radovi, izgradnja mosta, izgradnja pristupnih saobraćajnica.

Izvršena je rehabilitacija korita rijeka Rakitnice, Paljanska Miljacka i rijeke Japre ukupne dužine 5060m.